You are currently viewing Konferencja zorganizowana przez Departament Rybołówstwa

Konferencja zorganizowana przez Departament Rybołówstwa

W związku z dobiegającym końca wdrożeniem Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz pracami nad uruchomieniem Priorytetu 3 Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER), w dniach 17-18 maja 2022 r. w siedzibie MRiRW na ul. Wspólnej 30 w Warszawie, odbyła się konferencja, którą zorganizował Departament Rybołówstwa.

Na spotkaniu podsumowano dotychczasowe wdrożenie Rybackich Lokalnych Strategii Rozwoju oraz zaprezentowano projektowane rozwiązania w ramach Priorytetu 3 FER.
W konferencji z ramienia SRLGD ,, Morze i Parsęta”

uczestniczył dyrektor biura Pan Tomasz Grobla.