Koniec III/2018 naboru wniosków

W dniu dzisiejszym , tj. 11 maja 2018 r. zakończył się III/2018 nabór wniosków o dofinansowanie, który trwał od 19 kwietnia 2018 r. Złożono 13 wniosków na ogólną kwotę 2 058 935,18 zł i kwotą dofinansowania 1 235 676,30 zł. 

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zaangażowanie i złożenie dokumentacji konkursowej.