Kurs Kwalifikacyjny

Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu

zaprasza na kurs kwalifikacyjny

SZYPER I KLASY W RYBOŁÓWSTWIE MORSKIM 

Przewidywalny termin kursu od 19.06. do 31.08. 2017 r.

 

Program kursu realizowany jest zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim.

 

Szczegółowe informacje:         nr. tel. 94 71 35 100 lub 94 71 35 103
                                                     e-mail: osrb@am.szczecin.pl