You are currently viewing Nagrodzone projekty współpracy Lokalnych Grup Działania -rozstrzygnięcie konkursu

Nagrodzone projekty współpracy Lokalnych Grup Działania -rozstrzygnięcie konkursu

Zachęcamy do zapoznania się  z publikacją pt. „Razem, lepiej, ciekawiej”, która zawiera trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie, opracowane przez Roberta Siewiorka.

Celem publikacji jest uświadomienie szerokiej opinii publicznej, jak wiele interesujących i różnorodnych działań można realizować na obszarach wiejskich przy współpracy z lokalną grupą działania.

Zapraszamy do lektury broszury, na portalu KSOW pod linkiem:

http://ksow.pl/aktualnosc/razem-lepiej-ciekawiej-trzydziesci-dwie-opowiesci-o-wspolnocie-poznaj-najnowsza-publikacje-ksow