You are currently viewing Kolejne umowy podpisane – ze środków SRLGD ,, Morze i Parsęta” z Programu Operacyjnego ,, Rybactwo i Morze”

Kolejne umowy podpisane – ze środków SRLGD ,, Morze i Parsęta” z Programu Operacyjnego ,, Rybactwo i Morze”

Miło nam poinformować, że w środę,  14 czerwca  2023 roku,  zostały podpisane trzy umowy o dofinansowanie  ze szkołami z Powiatu Kołobrzeskiego z CELU OGÓLNEGO 3.

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW NA OBSZARZE LSR

Cel szczegółowy: 3.1. Zwiększenie liczby publicznie dostępnych miejsc wypoczynku i rekreacji na obszarze objętym LSR.

Przedsięwzięcie: 3.1.1 Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku.

  • Zespół Szkół Morskich  im. Polskich Rybaków i Marynarzy

Operacja: ,,Dostawa i montaż Street Workout Parku”

W ramach projektu: nawierzchnia bezpieczna z mat gumowych przerostowych 100cm x 150cm gr. 22 mm, ławka LUX metalowa z oparciem, montaż ławka LUX metalowa z oparciem, zestaw Street Workout SWP, montaż zestaw Street Workout, tablica informacyjna z regulaminem, montaż tablicy informacyjnej.

Całkowity koszt operacji: 47 290, 00zł a kwota dofinansowania zadania środkami z UE w wysokości 85 % kosztów ze Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Morze i Parsęta” to -40 000,00 zł.

Cel szczegółowy : 3.2.Poprawa oferty kulturalnej i turystycznej w szczególności upamiętniającej historię i tradycję sektora rybactwa na obszarze LSR.
Przedsięwzięcie 3.2.2. : Inicjatywy związane z promocją obszaru, jego historii i tradycji, niezwiązane z tworzeniem lub rozwojem muzeów, skansenów, miejsc pamięci albo innych tego rodzaju obiektów.

  • Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integacyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu

Operacja: ” Z morzem związani jesteśmy”

W ramach projektu: warsztaty „Historia średniowiecznego rybołówstwa  dla -150 osób, pięciodniowe półkolonie żeglarskie – 25 osób, zajęcia na basenie – 56 osób (2 h tygodniowo przez 10 tygodni) w okresie jesienno-zimowym, rejs statkiem po morzu 1,5 h – 56 osób, regaty o Puchar Dyrektora Szkoły, zakup  6 modeli żaglówek zdalnie sterowanych, wyjazd 22 uczniów i 3 opiekunów do Akwarium Gdyńskiego dla klasy o profilu żeglarskim.

Całkowity koszt operacji: 45 588,00zł a kwota dofinansowania zadania środkami z UE w wysokości 85 % kosztów ze Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Morze i Parsęta” to -38750,00 zł.

  • Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

Operacja: ,,Rybactwo i rybołówstwo – wśród lokalnej społeczności”

W ramach projektu: remont pomieszczenia przeznaczonego na czytelnię w stylu morskim oraz zakup wyposażenia (monitor 65′, regały na książki, stół konferencyjny z krzesłami, pufy, zestawy audiobookowe, stacje ładowania usb, monitoring wewnętrzny (2 kamery), fotele „ uszate”, rolety rzymskie, obrazy na płótnie).

Całkowity koszt operacji: 45 585,77zł a kwota dofinansowania zadania środkami z UE w wysokości 85 % kosztów ze Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Morze i Parsęta” to 38750,00 zł.