Nowy 2017 Rok!

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku dla wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania “Morze i Parsęta”.