You are currently viewing Ogłaszamy X nabór wniosków o dofinansowanie 3-10 lipca 2023 r. w godzinach 8:00 – 15:00

Ogłaszamy X nabór wniosków o dofinansowanie 3-10 lipca 2023 r. w godzinach 8:00 – 15:00

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ogłasza X nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4.

„Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu:

ogłoszenie o naborze X

 

Wnioski należy składać w biurze stowarzyszenia ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu w dniach
3-10 lipca 2023 r. w godzinach 8:00 – 15:00.

(szczegóły są podane w ogłoszeniu)

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru oraz zapraszamy Państwa do składanie wniosków!