Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu, zaprasza na Walne Zebranie Członków SRLGD, które odbędzie się w dniu 18 października 2017 r. o godz. 17.00- pierwszy termin,  17.15 – drugi termin, w Sali Urzędu Miasta przy ul. Ratuszowej 13 w Kołobrzegu. 

Serdecznie zapraszamy

Porządek obrad w załączeniu. 

zaproszenie na WZC 18.10.2017

 

UCHWAŁY:

1- zmiany LSR

zał 1-8 Tabela nr 10 -17

zał 10 – Plan Dzialania

Zał 11 plan komunikacji

zał. 12 LSR

zał.9 proced. aktualizacji lsr

 

2 – zmiany Statut

statut 10.10.2017

 

3.- zmiany Regulaminu Rady

Zał 1 rr

zał 2 rr

zał 3 rr

zał 4 rr

zał 5 rr

 

4 – zmiany w składzie Rady Rybackiej