SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 17.05.2019

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania  „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się  17 maja 2019 r. o godz. 17:00  pierwszy termin, (17:15 drugi  termin) w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta ulica Ratuszowa 13.

Porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Czytaj dalej...

NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA BIURA RLGD „MORZE i PARSĘTA”

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” z siedzibą w Kołobrzegu
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA BIURA RLGD „MORZE i PARSĘTA”
WYMAGANIA KONIECZNE :
• wykształcenie wyższe kierunkowe ( administracja, marketing, zarządzanie, prawo),
• doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych lub w administracji publicznej
• bądź samorządowej – minimum jeden rok,
• wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności :
-znajomość zagadnienia PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (PO RYBY 2014- 2020),
-znajomość zasad funkcjonowania lokalnych grup Czytaj dalej...

Spotkanie konsultacyjne dla Rybaków i Armatorów

W dniu 17.04.2019  o godz. 17.30 w Porcie Jachtowym na Wyspie Solnej  na ul. Warzelniczej 1 w Kołobrzegu odbyło się  spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla Rybaków i Armatorów. Na spotkaniu informowaliśmy   o projektowanych zmianach do Strategii Rozwoju oraz o przyszłym naborze wniosków o dofinansowanie. Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze.

 

 

TARGI POLFISH

Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych

Jedyne w Polsce i jedne z największych w Europie targi branży rybnej, na których prezentowana jest szeroka oferta produktów rybnych, maszyn, urządzeń, opakowań, środków utrzymania czystości, pojazdów specjalistycznych i usług. 

Targi odbywać się będą razem z targami Spożywczo-Gastronomicznymi FOODEXPO – projekt Międzynarodowych Targów Gdańskich, to propozycja dla firm, które swoją ofertę kierują do profesjonalnego odbiorcy branżowego. Impreza będzie doskonałą okazją do spotkań, konsultacji, szkoleń oraz przeglądu trendów sektora spożywczo-gastronomicznego. Więcej informacji http://polfishtargi.amberexpo.pl/