SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 17.05.2019

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania  „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się  17 maja 2019 r. o godz. 17:00  pierwszy termin, (17:15 drugi  termin) w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta ulica Ratuszowa 13.

Porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Czytaj dalej...

Spotkanie konsultacyjne dla Rybaków i Armatorów

W dniu 17.04.2019  o godz. 17.30 w Porcie Jachtowym na Wyspie Solnej  na ul. Warzelniczej 1 w Kołobrzegu odbyło się  spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla Rybaków i Armatorów. Na spotkaniu informowaliśmy   o projektowanych zmianach do Strategii Rozwoju oraz o przyszłym naborze wniosków o dofinansowanie. Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze.

 

 

TARGI POLFISH

Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych

Jedyne w Polsce i jedne z największych w Europie targi branży rybnej, na których prezentowana jest szeroka oferta produktów rybnych, maszyn, urządzeń, opakowań, środków utrzymania czystości, pojazdów specjalistycznych i usług. 

Targi odbywać się będą razem z targami Spożywczo-Gastronomicznymi FOODEXPO – projekt Międzynarodowych Targów Gdańskich, to propozycja dla firm, które swoją ofertę kierują do profesjonalnego odbiorcy branżowego. Impreza będzie doskonałą okazją do spotkań, konsultacji, szkoleń oraz przeglądu trendów sektora spożywczo-gastronomicznego. Więcej informacji http://polfishtargi.amberexpo.pl/

KOMUNIKAT

Przedstawiamy propozycje zmian  do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju SRLGD.

Informujemy wszystkich Państwa o możliwości zgłaszania uwag do  propozycji zmian na załączonym formularzu i odesłania  na adres email: biuro@morzeiparseta.pl lub dostarczenia formularza osobiście w godzinach pracy biura (7.30-15.30), ul. Dworcowej 12 w Kołobrzegu. 

Propozycje można składać do końca dnia 18.04.2019!

LSR 12.04. 2019

Tabela nr 10,11,12 Logika realizacji LSR

Zał 1 do LSR proced. 12.04.2018

zał 3 do LSR – Plan Dzialania 09.2018 (1)

Zał. Czytaj dalej...