SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Konkurs na scenariusz i organizację ,,Festiwalu Rybnego”

Regulamin konkursu na scenariusz i realizację ,,Festiwalu Rybnego’’
w dniu 21.09.2019
w Marinie Solnej w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu

I. ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu.
Organizacja konkursu oraz ,,Festiwalu Ryby’’ realizowana jest ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 12 lipca 2019 roku w siedzibie biura Stowarzyszenia SRLGD na ul. Dworcowej 12 w Kołobrzegu. Informacja zostanie opublikowana na Czytaj dalej...