SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Konferencja nt. ,,Teraźniejszość i przyszłość. Podsumowanie dotychczasowego wdrażania PROW 2014-2020 oraz plany na perspektywę 2021-2027”

W dniach 6-7 luty 2020 r. w nadmorskim Łukęcinie odbyła się Konferencja nt. ,,Teraźniejszość i przyszłość. Podsumowanie dotychczasowego wdrażania PROW 2014-2020 oraz plany na perspektywę 2021-2027”. Wydarzenie otworzył Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz i zaprosił do aktywnego uczestnictwa w debatach.

Harmonogram 2 dniowej konferencji obejmował m.in.:

– bieżące wykorzystanie środków w ramach poddziałania 19.2 (projekty grantowe + II kamień milowy);

– omówienie zasad przeprowadzania i oceny zamówień publicznych, najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosków o płatność;

– kontrola lokalnych Czytaj dalej...

Walne Zebranie Członków już za nami

W dniu 11 lutego   br. odbyło się Walne Zebranie Członków SRLGD ,, Morze i Parsęta”. Uchwały, które zostały podjęte na zebraniu to:

1)           w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.  oraz podziału zysku z działalności

2)           w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2019 r.

3)          Czytaj dalej...

Walne Zebranie Członków 10.02.2020 r o godz. 17:00

ZAPROSZENIE            

            Zarząd Stowarzyszenia  Rybacka  Lokalna  Grupa  Działania  „Morze i Parsęta” zaprasza Pana/Panią na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, które odbędzie się w dniu 10.02.2020 r. o godz. 17:00 pierwszy termin, (17:15 drugi termin), w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13.

Porządek obrad Walnego Czytaj dalej...