You are currently viewing Notatka ze spotkania konsultacyjnego z Przedsiębiorcami, dotyczącego  nowej Strategii SRLGD ,, Morze i Parsęta”2021-2027

Notatka ze spotkania konsultacyjnego z Przedsiębiorcami, dotyczącego nowej Strategii SRLGD ,, Morze i Parsęta”2021-2027

W poniedziałek 19 czerwca w Ratuszu Miejskim w Kołobrzegu odbyło się kolejne już spotkanie konsultacyjne z Przedsiębiorcami, w sprawie nowej Strategii dla SRLGD,, Morze i Parsęta”.
Na spotkaniu omówiono:

  • założenia nowego Programu ( Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA)),
  • przedstawiono podstawowe cele, które mogą znaleźć się w przedsięwzięciach dotyczących sektora, a kwalifikują  się do dofinansowania,
  • ponadto, poproszono obecnych na spotkaniu Gości   o  wypełnienie ankiet, oraz przesłanie pocztą elektroniczną  swoich potrzeb i problemów,  które mogłyby być celem wsparcia z nowego Programu unijnego i  posłużą do napisania nowej strategii LSR.