SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Stowarzyszenie przekazało środki ze zbiórki na rzecz Hospicjum w Kołobrzegu

Podczas Festiwalu Rybnego dnia 21 września 2019 roku zbieraliśmy datki na Hospicjum w Kołobrzegu. Udało się zebrać ponad tysiąc złotych, za co serdecznie wszystkim Państwu chcieliśmy podziękować, zarówno darczyńcom,jak również i sponsorom produktów rybnych (min. Organizacji Producentów Ryb Bałtyk, ORŁ –PR Organizacji Rybaków Łodziowych –Producentów Rybnych, Kołobrzeskiej  Grupie Producentów Ryb SP Z O O).
Zdecydowaliśmy, że wybierzemy się z wizytą do Hospicjum i osobiście wręczymy zabraną kwotę Pani Kierownik Agnieszce Nahajowskiej. Była to emocjonująca wizyta, która pozostawiła nas w Czytaj dalej...

Makieta 3D Portu Kołobrzeskiego z XIX wieku- projekt współfinansowany ( 85 %) z PO RYBY 2014-2020.

Biuro Stowarzyszenia SRLGD „Morze i Parsęta” uczestniczyło w prezentacji jednego z projektów realizowanych ze środków PO Rybactwo i Morze pod nazwą „Wirtualny Port Kołobrzeski z XIX  wieku przedstawiony na makiecie”. Autorem projektu jest Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu. Pracę koordynował Pan Jacek Kawałek nauczyciel przedmiotów informatycznych pod przewodnictwem P ani Dyrektor Szkoły Katarzyny Karaźniewicz –Deczyńskiej. Makietę przygotowywali uczniowie szkoły wraz z grupą opiekunów.

 W efekcie realizacji operacji stworzono ogromną makietę wykonaną techniką wydruków z Czytaj dalej...

Od dzisiaj ruszyły nabory wniosków

 

7 –  30 października 2019 r. 

Zapraszamy do składania wniosków przedsiębiorców, samorządy oraz organizacje pozarządowe. Maksymalny poziom dofinansowania na jeden podmiot to 300 tys. złotych.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta”, ul. Dworcowa 12, 78-100 Kołobrzeg, w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 8:30-15:00. 

ogłoszenie-nabór-V